Pokertyper

Stötpoker

Det finns en grupp pokerspel där deltagarna tilldelas både slutna och öppna kort. Samlingsnamnet för dessa pokerspel är Stötpoker. Bland pokerspel är stötpoker en klassiker. Efter ett bestämt mönster tilldelas deltagarna korten, några kort i taget. Gemensamma kort finns inte. En satsningsrunda hålls efter varje utdelning. Hur många rundor varierar beroende på vilken av spelvarianterna man spelar. De populäraste varianterna av stötpoker är sjustöt och femstöt. Det som skiljer sig är mängden kort, grunderna är samma. Spelaren tilldelas både öppna och mörka kort. Efter ett bestämt mönster delas kortet ut några åt gången.

I första given tilldelas ett öppet kort som alla kan se och två mörka. Spelaren med lägsta öppna kortet ska lägga pengar i potten. Summan man lägger beror på insatsen. Spelarna får varsitt öppet kort till när alla lagt in sina bet. Denna omgång är det spelaren med den bästa kombinationen av de öppna korten som börjar. När man gått ett varv så får spelarna ännu ett öppet kort var. Spelaren med bästa kombinationen av de öppnar börjar även denna gång. Sedan kommer ännu ett öppet samt ett mörkt kort ut. När man fått alla sju kort ska man försöka kombinera ihop den bästa handen.

Five card stud

Varje spelare tilldelas inledningsvis ett kort, som är mörkt (kallas också hålkort, hole card eller pocket card), vilket inga andra spelare får titta på. När alla fått och tittat på sina mörka kort tilldelas varje spelare ett kort till, ett öppet (som läggs uppåt så alla kan se). Därefter börjar första satsningsomgången med att den spelare som har det lägsta öppna kortet lägger en så kallad bring-in (en på förhand bestämd summa). Därefter satsar, checkar eller höjer alla spelare. Sedan läggs ytterligare ett öppet kort ut till varje spelare. Efter det börjar den spelare som har högsta öppna hand satsningsomgången med att satsa (bet) eller passa (check).

När denna satsningsomgång är klar ges varje spelare ytterligare ett öppet kort, varpå ytterligare en satsningsomgång följer enligt samma regler som i förra satsningsomgången. Efter det kommer ytterligare ett öppet kort till varje spelare, så att varje spelare nu har fyra öppna och ett mörkt kort. Därpå följer sista satsningsrundan enligt samma princip som innan, den med högst fyrkorts hand inleder med att satsa eller checka. När denna satsningsomgång är klar och det är fler än en spelare kvar visas korten och den med högst hand tar hem potten.

Omaha Hold’em

Spelet börjar med att spelaren till vänster om knappen (markör som indikerar satsningsordningen) lägger small blind (förutbestämd summa avsedd att dra igång satsandet) och spelaren till vänster om denne lägger big blind (dubbelt så stor som small blind). Varje spelare tilldelas sen fyra mörka kort. Därefter börjar en satsningsomgång med att den spelare som sitter till vänster om spelaren med stor blind satsar eller lägger sig. När den satsningsomgången är klar kommer en flopp på tre kort.

Efter floppen följer en ny satsningsomgång i samma ordning bland spelarna runt bordet som den förra. Därpå läggs ett fjärde öppet kort på bordet (kallat turn) och efter det inleds ytterligare en satsningsomgång. När den är avslutad kommer ett femte öppet kort (kallat river), följt av en sista satsningsomgång. Vinnare av potten är den spelare med högst femkorts kombination av sina fyra mörka och de fem korten på bordet.

Seven card stud

I detta spel är det vanligt att man spelar med två förutbestämda satsningssummor (big bet, small bet) och en ante (betydligt mindre, förutbestämd summa). Spelet börjar med att varje spelare lägger in en ante och sedan tilldelas två mörka kort och ett öppet. Spelaren med det lägsta öppna kortet gör sedan en bring-in på hälften av small bet. Därefter kan nästa spelare välja om han vill checka, lägga sig eller satsa (han kompletterar då bring-in så att den blir samma summa som small bet).

Sedan delas ett öppet kort ut till varje spelare, varpå satsningsomgång följer, där den med högst hand börjar. Om denne spelare har ett par i sina öppna kort kan han välja att lägga big bet. Sen följer två öppna kort med satsningsomgångar emellan, i vilka enbart big bet får satsas. Sen delas ett mörkt kort ut till varje spelare, vinnare är då den som har högst femkorts hand bland sina sju kort.

Texas Hold’em

Varje spelare tilldelas inledningsvis två mörka kort. Sedan avgör alla spelare om de vill satsa eller inte, vanligt är att man har en stor blind och en liten blind och att den spelare som sitter till vänster om spelaren med stor blind börjar satsningsomgången. Alla satsningar som görs placeras i en gemensam pott. Efter den första satsningsomgången läggs tre kort ut på bordet, synliga för alla spelare (flopp). Därefter avgör de spelare som inte lade sig i första omgången om de vill satsa eller inte.

Efter det läggs ett fjärde öppet kort ut på bordet, kallat turn. När detta kort lagts på bordet börjar en tredje satsningsomgång. När den är avslutad läggs ett femte och sista öppet kort på bordet, kallat river. När det kortet lagts börjar sista satsningsomgången. Den spelare som med hjälp av de öppna korten på bordet och sina två kort på hand har den högsta kombinationen kort vinner spelet och tar hem potten.