Pokerregler

Kortleken

Spelet spelas med en kortlek med 52 kort. Rangordning på valören är den vanliga. Ess kan man räkna både lågt och högt. Det finns fyra färger i en kortlek, spader, hjärter, ruter och klöver som man som spelare också ska kunna. Färgerna är lika värda, de har ingen rangordning som valörerna har.

Till skillnad från andra spel så spelar man inte med korten, utan man ser på dem och ska reflektera över vilka kombinationer som är möjliga samt dess värde så man kan få bästa kombinationen och därmed vinna.

Då korten hålls i handen är de privata. Då de läggs på bordet är de gemensamma. Privata kort kan vara öppna då de ligger på bordet så de andra kan se, eller slutna så de hålls så ingen kan se dem eller ligger på bordet med baksidan upp.

Deltagarinformation

Spelarna spelar ej i lag utan för sig själva. Varje deltagare har ett visst antal marker med olika valörer. Dessa innebär olika belopp i pengar. Det går ut på att vinna så många marker som möjligt. Spelar man poker privat burkar pengar användas.

Deltagare får inte delge information om korten man har under pågående giv.

Pokeromgången

Flera omgångar spelas efter varandra i ett parti. Spelare behöver inte medverka i varje giv. I varje giv kan man satsa med sina marker. Efter satsningsrundan är färdig hamnar de i en gemensam pott. Denna pott ges till den eller de som vunnit given. För att vinna ska man få den bästa kombinationen av korten i sin hand.

Om man ser på sina kort att man omöjligt kan vinna ska man lägga sig vilket innebär att man drar sig ur. Man får inte tillbaka det man lagt i potten men man slipper lägga i mer den potten. Man får då inte satsa mer i samma giv.

Om man tror det motsatta, att man kommer vinna, då vill man ha så stor pott som möjligt. Man kan höja satsningsbeloppet så de andra måste satsa mer till potten. De måste då syna ens satsning. Med syna innebär att de måste lägga lika mycket. När en spelare lägger alla sina poker marker i potten kallas det för att spelaren går all in.

När en spelare inte har tillräckligt med marker för att kunna syna motspelarna brukar detta hända. Eftersom poker innebär manipulering kan det även vara en skrämselteknik för att skrämma motspelarna om man har mycket marker kvar men ändå satsar allt. Man vill vinna mycket men bidra lite till de potter man förlorar.

Satsningsrundor

När man delat ut så hålls en satsningsrunda där deltagarna kan satsa sina marker. Man satsar på sin egen hand. Man kan inte vinna om någon annan vinner given. När man spelar poker är det vanligt med manipulering eller att man delar ut fler kort. Spelarna kan till exempel få byta ut kort. De gemensamma korten kan tillkomma nya.

Efter detta hålls en ny satsningsrunda och på detta sätt fortsätter given. Det varierar gällande antal satsningsrundor, men brukar hållas mellan ett och fem rundor.

Det finns två sätt som en giv kan avslutas på. Den första är att om alla spelare utom en lägger sig så vinner den kvarvarande spelaren. Alla satsningsrundor behöver inte ha genomförts utan det kan ske före. Om detta händer så får vinnaren hela potten utan att behöva visa sina kort.

Det andra sätet är om man har klarat av alla satsningsrundor och det är fler än en spelare kvar. Då måste spelarna visa sina kort genom en vad som kallas showdown. Den som då har bäst kombination på sina kort vinner. Om flera har lika bra så får de dela på potten.